Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JANUSZKIEWICZ Henryk Tadeusz Władysław

JANUSZKIEWICZ Henryk Tadeusz Władysław Spokojny, (1917 - ?) oficer Wojska Polskiego.        
Urodzony 16 listopada 1917 r. w Mińsku Białoruskim1. Został mianowany podporucznikiem artylerii2. We wrześniu 1939 r. nie był zmobilizowany3. Przeszedł na Węgry4. Przedostał się do Francji5. W czerwcu 1940 r. walczył w szeregach 4. Dywizji Piechoty6. Był ranny7. Został ewakuowany do Wielkiej Brytanii8. Służył w 1. pułku artylerii motorowej9. Został przeszkolony w dywersji10. 26 października 1942 r. zaprzysiężono go na rotę Armii Krajowej11. Został zrzucony do Kraju 16 lutego 1943 r. na placówkę Koń” w widłach Pilicy i Czarnej12. Był instruktorem dywersji13, oficerem sztabu krakowskiego Kedywu14. Od lipca do września 1943 r. przeszkolił grupy dywersyjne w Obwodach i grupę J. Turka w Krakowie15. 29 stycznia 1944 r. brał udział w wysadzeniu pociągu pod Grodkowicami16. 3 maja 1944 r. został awansowany na stopień porucznika17. Uczestniczył w przygotowaniach do odbicia J. Spychalskiego z więzienia Montelupich18. W czerwcu 1944 r. przeprowadził ćwiczenia wojskowo-dywersyjne w terenowych oddziałach Kedywu19. W sierpniu 1944 r. przeniesiono go na stanowisko adiutanta dowódcy Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała 20. 11 września 1944 r. wyjechał do końca miesiąca z J. Pańczakiewiczem w podróż poza Samodzielny Batalion Partyzancki Skała21. Od października 1944 r. był zastępcą szefa krakowskiego Kedywu Armii Krajowej22. Po wojnie mieszkał w Polsce23.        
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. (nr 13343)24, trzykrotnie Krzyżem Walecznych25, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami26.        
Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 135, 162; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 217, 285; Nuszkiewicz Ryszard, Wyrok, Kraków 1984 nr 2, s. 27-29; Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, Informator światowego Związku Żołnierzy AK 1995, s. 18; Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 142, 327;


1 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

2 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

3 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

4 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

5 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

6 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

7 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

8 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

9 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

10 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

11 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

12 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 142;

13 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

14 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 135;

15 Nuszkiewicz Ryszard, Wyrok, Kraków 1984 nr 2, s. 29

16 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 162;

17 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 217;

18 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 135;

19 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 217;

20 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

21 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 285;

22 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

23 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

24 Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, Informator światowego Związku Żołnierzy AK 1995, s. 18

25 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;

26 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 327;