Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KÖRSTER.

Był zastępcą szefa nowosądeckiego gestapo. W 1943 r. został zastrzelony na terenie nowosądeckiego getta przez Heinricha Hamanna. Wg ustaleń powojennego sądu w Bochum powodem była odmowa zabicia przez niego żydowskiego dziecka.

Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 72;