Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KACZMARCZYK Krystyna.

Urodzona ok. 1931 r. 14 września 1941 r. w Woli Skrzydlańskiej była torturowana przez Heinricha Hamanna w celu wymuszenia zeznań.