Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KAMIŃSKI Zygmunt.         
W stopniu porucznika dowodził 5. kompanią „Limba” IV batalionu 12. pułku piechoty Armii Krajowej z Obwodu Myślenice w Inspektoracie Kraków Armii Krajowej działającej w rejonie Skawinek. Używał pseudonimu „Pobóg”. Był zastępcą dowódcy połączonych kompanii „Limba” i „Setka” IV batalionu 12. pułku piechoty Armii Krajowej z Obwodu Myślenice w Inspektoracie Kraków Armii Krajowej.          
Kantyka Jan, Na beskidzkich szlakach, Katowice 1984, s. 221;W lasach Gościbii, Sułkowice 1983, s. 7;