Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KANTOROWICZ Czesław.

Był żołnierzem Odcinka „Żelbet” Obwodu Kraków Miasto Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Jasny”. Brał udział w nieudanej próbie likwidacji Kapusty, komendanta posterunku policji w Skale. 11 września 1943 r. uczestniczył w likwidacji konfidenta Zdzisława Mięso. W wrześniu 1943 r. uczestniczył w wykradzeniu Michalskiego ze szpitala. We wrześniu 1943 r. został „zwerbowany do konspiracji” przez konfidenta Mieczysława Birnera. Aresztowano go na terenie Podgórza. Był torturowany w czasie śledztwa. Nic nie powiedział. Wywieziono go do KL Auschwitz. Wrócił do Polski w 1946 r.

Zmarł na serce w 1955 r.

Archiwum Muzeum Krakowa, Proficz Józef, Relacja 24/R/84, s. 78, 84, 95, 100; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 101, 107, 109;