Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KARWAT Karol.

Właściciel tartaku przy ul. Rymarskiej w Krakowie. Został aresztowany wraz z żoną 20 maja 1941 r. u siebie w domu. Tej samej nocy był przesłuchiwany i torturowany w siedzibie krakowskiego gestapo przy ul. Pomorskiej 2. Wywieziono go do KL Auschwitz. Z numerem 17349 został przydzielony do karnego komanda.

Został rozstrzelany w lipcu 1941 r., wg innych źródeł miało to miejsce 5 lub 15 listopada 1941 r. w Bloku 11 KL Auschwitz.

Był żonaty zPauliną. Miał syna Jerzego (żołnierza Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej, „Kryński”)

Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 390; Jarosz Barbara, Jerzy Karwat, Warszawa 1988, s. 8; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 155;