Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KLAJA Leon.

Należał do Szarych Szeregów w Krakowie. Używał pseudonimu „Lach”. Był kuzynem Konrada i Klemensa Nitzschke.Z początkiem 1942 r. dał kontakt Konradowi Nitzschke na Armię Krajową, kierując go do podchorążego Jerzego Idzika „Jeż”. Do oddziału partyzanckiego krakowskiego Kedywu „Skok” wstąpił w Zagajach Dębiańskich. W ostatniej dekadzie lipca 1944 r. przyjechał z terenu do Krakowa (był to okres funkcjonowania tzw. Rzeczpospolitej Kazimierskiej). Zapowiedział wówczas swój powtórny przyjazd na 6 sierpnia 1944 r. w rejon Prądnika Czerwonego „po chłopców do partyzantki". Uczestniczył 30 lipca 1944 r. w koncentracji w Goszczy. Uczestniczył w starciu patroli 26 sierpnia 1944 r. w rejonie Moczydła. Wyróżnił się w walkach Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała” krakowskiego Kedywu. W listopadzie 1944 r. został przeniesiony do oddziału partyzanckiego krakowskiego Kedywu „Huragan”. 6 grudnia 1944 r. w Dalewicach brał udział w akcji likwidacji Baumgartena. Przed Komisją Likwidacyjną do spraw byłej Armii Krajowej został zweryfikowany na wniosek majora Jana Józefa Bronisława Pańczakiewicza „Skała” w stopniu podporucznika.

Zmarł 11 listopada 1986 r. w Krakowie, został pochowany na cmentarzu Rakowickim.

Nekrolog Leona Klaji, „Dziennik Polski” 1986 nr 268 s. 5; Nitzschke Konrad, Wspomnienia z AK (oprac. do druku Zbigniew Labe), „Okruchy Wspomnień z lat walki i martyrologii AK”, 1999 nr 29, s. 61, 66, 87; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 263, 290, 297; Rozmus Władysław, Potyczka w Opatowcu, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 114 s. 4;