Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KLESZCZ Jan.       
Był członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Władysław Skąpski powierzył mu materiały swojej siatki wywiadowczej do ukrycia, a następnie w czasie przesłuchań w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego obciążył go swoimi zeznaniami.          
IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 240, Protokół przesłuchania świadka Skompski Władysław, 1.IV.1947 r.;