Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KMIEĆ Zbigniew.                                    
Urodzony 1 maja 1923 r. w Rogoźnie. Syn Józefy Kmieć. Od początku okupacji należał do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Należał do sądeckiego oddziału Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Używał pseudonimu „Adam”. W lipcu 1944 r. przeszedł z oddziałem do rejonu Izdebnika. W czasie okupacji niemieckiej był kurierem na Węgry. Dowodził sądecką grupą, która wyłoniła się po podziale oddziału Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość Stanisława Długosza „Zamek”. Jego grupa po Bożym Narodzeniu 1944 r. przeszła rejon Płaszczowej w Sądeckiem. Ukrył broń swojej grupy po wkroczeniu Sowietów. Uczył wychowania fizycznego w Andrychowie. W 1949 r. został zarejestrowany jako tajny współpracownik UBP „Mada”. Od 1951 r. mieszkał przy ul. Dzierżyńskiego 90b w Krakowie. Pracował jako instalator w Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W styczniu 1963 r. wprowadził się do niego Jerzy Tabeau „Y”. Miał wyższe wykształcenie, uczył wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. Miał problemy z tamtejszym Komitetem Powiatowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Turystycznej w Nowym Sączu. 
Odznaczony.                                               
IPN Kr 009/2640 Teczka personalna informatora pseudonim "Mada" dot. Zbigniew Kmieć, imię matki: Józefa, ur. 01-05-1923 r.; IPN Kr 009/5086 Tabeau Jerzy. Teczka pracy ps. „Bolek”; IPN Kr 010/10268 Grupowa sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rzeźnik Stefan, Bomba Marian; IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK); Oremus Franciszek, Wolność-Równość-Niepodległość. Polska Partia Socjalistyczna w konspiracji na Podbeskidziu i jej oddziały bojowe w latach 1939-1945; Wieliczka 2002, s. 9; Tarnów. Dzieje miasta i regionu, red. Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, Tarnów 1987, s. 68;