Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOGUT Wieńczysław.

Był harcerzem Szarych Szeregów w Krakowie. Używał pseudonimu „Orlot”. Od kwietnia 1942 r. szkolono go wojskowo przy Czarnowiejskiej 35, w Pychowicach, Mydlnikach, Bielanach i Kryspinowie. W 1943 r. incognito uczestniczył w szkoleniu o broni przy ul. Krowoderskiej 22 w lokalu PP Wizytek. Wstąpił do oddziału krakowskiego Kedywu „Skok” w Zagajach Dębiańskich. Uczestniczył w koncentracji 30 lipca 1944 r. w Goszczy. Był zastępcą dowódcy plutonu w Samodzielnym Batalionie Partyzanckim „Skała”. W listopadzie 1944 r. przeniesiono go do oddziału krakowskiego Kedywu „Błyskawica”.

Leonhard Bolesław, Kalendarium z dziejów harcerstwa krakowskiego 1910-1950, Kraków 1984, s. 78; Nitzschke Konrad, Wspomnienia z AK (oprac. do druku Zbigniew Labe), „Okruchy Wspomnień z lat walki i martyrologii AK”, 1999 nr 29, s. 64; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 290; Rozmus Władysław, Potyczka w Opatowcu, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 114 s. 4;