Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KONIECZNY Jan.

Urodzony 17 kwietnia 1920 r. w Łobzowie. Był czeladnikiem szewskim. W marcu 1939 r. zgłosił się na ochotnika do służby wojskowej w 38. pułku piechoty w Przemyślu. W stopniu plutonowego brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Na Podkarpaciu dostał się do niemieckiej niewoli. Zbiegł z konwoju. Wrócił do Łobzowa. W grudniu 1939 r. razem z Janem Trzaską współorganizował konspiracyjną grupę „Wiadomości Radiowych”. Uruchomili nielegalnie posiadane radio i prowadzili nasłuch. Zostali aresztowani przez żandarmerię 28 października 1940 r. w czasie nasłuchu. Osadzono go w więzieniu Montelupich. Przeniesiono go do więzienia św. Michała. Został skazany na 10 miesięcy więzienia za nielegalne słuchanie radia. Od początków 1940 r. (?) był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimu „Gorący”. W 1943 r. przeszedł do Dzielnicy „Warka" Polskiej Partii Robotniczej w Wolbromiu (formalnie była to dezercja). W 1944 r. brał udział w zebraniach aktywu Obwodu Krakowskiego Polskiej Partii Robotniczej w Łobzowie. Został mianowany na stopień porucznika Armii Ludowej. Od 30 marca 1944 r. był szefem sztabu Okręgu Miechów Armii Ludowej. W połowie lipca 1944 r. został szefem sztabu oddziału Armii Ludowej im. Bartosza Głowackiego. 3 października 1944 r. został szefem sztabu Okręgu Wolbrom Armii Ludowej. Od 1945 r. służył w ludowym Wojsku Polskim. W 1947 r. został skierowany do Milicji Obywatelskiej. Był komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, później w Szczecinie. Ukończył studia prawnicze.

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 29; Księżarczyk Franciszek, Droga w ogniu, Warszawa 1966, s. 240; Ważniewski Władysław, Republika Pińczowska, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1967 nr 3 s. 185; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 44, 315; Wieczorek Mieczysław, Armia Ludowa w 1944 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1974 nr 2 s. 170;