Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOPPING Friedrich.

Przed wojną był stolarzem w Weimarze. W czasie okupacji niemieckiej jako funkcjonariusz podreferatu IV B 3 krakowskiego gestapo rozpracowywał handel i rzemiosło. Miał polska kochankę-konfidentkę Janinę Morelowską.

Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 156;