Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOWALKOWSKI Andrzej.

Mieszkał w Długopolu. Był działaczem Stronnictwa Ludowego. Wspierany przez Jakuba Zachemskiego współpracował z Andrzejem Waksmundzkim przy odbudowie struktur konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”.

Leczykiewicz Stanisław, Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1969, s. 48;