Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOZUB Karol - patrz CELADYN Jan