Z Małopolska w II Wojnie Światowej


KRZYSTEK NN.

Był konfidentem gestapo.

Został zlikwidowany w Sypowie przez patrol Zygmunta Bieszczanina „Adam” z oddziału „Mnich” Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej.

Bieszczanin Zygmunt, Ze wspomnień dowódcy oddziału partyzanckiego GL i AL w krakowskiem, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1963 nr 3/4 s. 438;