Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KUPIEC Zofia.

Znała biegle w mowie i piśmie język niemiecki. Pracowała w biurze browaru „Okocim” przy ul. św. Jana w Krakwie. Miała tam dostęp do materiałów powielaczowych i możliwość formalnych zakupów matryc, papieru, farby drukarskiej, taśm maszynowych co ułatwiało zaopatrzenie konspiracyjnych redakcji. Była łączniczką szefa Biura Informacji Propagandy Inspektoratu Kraków Armii Krajowej Tadeusza Kota „Korab”. Używała pseudonimu „Teresa”, w części źródeł występuje pod nazwiskiem Kupiec-Rosiek. Przez jakiś czas zamieszkiwała w mieszkaniu Haliny Biesiadeckiej. Współpracowała z tajnym nauczaniem. Mieszkała przez pewien czas u prof. Patkaniowskiego i była w stałym kontakcie z niektórymi nauczycielami. Ułatwiało to organizację pracy i współpracę Biura Informacji Propagandy Inspektoratu Kraków Armii Krajowej z tajnym nauczaniem. Przychodziła codziennie do punktu kontaktowego w mieszkaniu Tadeusza Franiszyna „Jagoda”. W punkcie kontaktowym przy ul. Brackiej 13 w Krakowie odbierając prasę konspiracyjną, używała nazwiska Rosiek. Została aresztowana 20 lipca 1944 r. z Tadeuszem Kotem „Korab” lub wg innego źródła z Janem Dadakiem „Doktor” 20 lipca 1943 r. na krakowskim Dworcu Głównym.

Kot Tadeusz, Oni walczyli o Polskę! „W marszu 1939-1945” 1987 nr 11, s. 61, 62; Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 214; Michalczak Janusz, Operator dni ostatnich, „Dziennik Polski” 1987 nr 182, s. 3;