Z Małopolska w II Wojnie Światowej


KWAST Max.           
Urodzony w niemieckiej rodzinie w Łodzi. Miał polskie obywatelstwo. Od 1927 r. mieszkał w Krakowie. Pracował jako taksówkarz. W październiku 1939 r. podjął służbę w gestapo w charakterze tłumacza. W stopniu SS-Scharführera był tłumaczem w referacie IVA1a (komuniści) krakowskiego gestapo. Przed przesłuchaniami zdejmował mundur i pił alkohol. Przesłuchiwał aresztowaną F. Kamocką, żołnierza Armii Krajowej. We wrześniu 1942 r. wraz z SS-Oberscharführerem Egonem Christiansenem aresztował Józefa Dubiela „Powróz” z Polskiej Partii Robotniczej. W czerwcu 1943 r. torturował przy ul. Pomorskiej 2 aresztowaną łączniczkę Obwodu Krakowskiego Polskiej Partii Robotniczej Helenę Pająk „Baśka”. W grudniu 1943 r. przesłuchiwał aresztowanego żołnierza Placówki Wieliczka, Obwodu Kraków-Powiat Armii Krajowej Zygmunta Ochońskiego. Brał udział w publicznej egzekucji 27 maja 1944 r. przy ul. Botanicznej w Krakowie. Przesłuchiwał aresztowanego 18 lipca 1944 r. Jana Górkiewicza z Okręgu Krakowskiego Polskiej Partii Robotniczej.   
Archiwum Muzeum Krakowa, Ankieta 52/R/82, s. 1; Archiwum Muzeum Krakowa, Ankieta 124/R/82, s. 1; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 49, 61, 123; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupoch, Kraków 1985, s. 33, 123, 126, 401;