Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KASZKIEŁKO Rudolf

Kaszkiełko Rudolf (? - ?) żołnierz Armii Krajowej.        
Był żołnierzem Armii Krajowej. Wg kontrwywiadu antykomunistycznej konspiracji pracował dla Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.;