Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KAWECKI Zygmunt. 

Mianowany na stopień podporucznika saperów. Został awansowany na stopień porucznika[2]. Mieszkał w Wieliczce[3]. Był inspektorem Kedywu Armii Krajowej[4]. Używał pseudonimu „Mars”. Brał udział 29 stycznia 1944 r w wysadzeniu pociągu Hansa Franka pod Grodkowicami, przygotowywał wówczas minę[5]. Prowadził szkolenie dywersyjne w oddziale „Huragan”[6] Rozpoznawał teren przed akcją w Kasinie Wielkiej[7]. Dowodził patrolem oddziału „Huragan”, który wysadził 2 sierpnia 1944 r. transport z maszynami do Rzeszy pod Kasiną Wielką[8] (osłonę zapewniał mu wówczas oddział partyzancki Władysława Fajkowskiego „Śmiały”). Organizował wyżywienie dla Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała” maszerującego w sierpniu 1944 r. w kierunku Krakowa[9]. Dowodził plutonem specjalnym Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała”[10]. Dowodził 6 grudnia 1944 r. w Dalewicach likwidacją Baumgartena[11]. Kontaktował się z podejrzanym o współpracę z Niemcami Śliwińskim[12]. Awansowano go na stopień kapitana[13]. Po wojnie był profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[14]. 2 lipca 1990 r. został wybrany przewodniczącym Zarządu Okręgu Krakowskiego Światowego Związku Żołnierzy AK[15]. 11 lipca 1990 r. odsłonił tablicę pamiątkową na budynku przy ul. Powiśle 3, w miejscu zamachu oddziału Kedywu z batalionu „Parasol” na Wilhelma Koppego[16]. 26 marca 1993 r. został awansowany na stopień majora[17].  

Zmarł 10 listopada 2003 r.    
Archiwum Państwowe w Krakowie, Dziennik czynności i spraw [Żelbetu]; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 162; Elka, ZT, Posłowie do pamiętników „Buńki”, „Gazeta Krakowska” 1982 nr 137 s. 4; Inspektor „Kedywu” przewodniczącym Zarządu, „Dziennik Polski” 1990 nr 153 s. 2; Nareszcie. Nominacje oficerskie, „Informator nr 14 ŚZŻAK Inspektorat „Maria”, s. 11; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 249, 250, 255, 298; Pamięć dla bohaterów, „Dziennik Polski” 1990 nr 160 s. 1; Tuszyński Waldemar, Kobuszewski Bogdan, Udział partyzantów i ludności cywilnej w ofensywie Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1965 nr. 1/2 s. 229;[1] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 250

[2] Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s 162;

[3] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 249

[4] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 249

[5] Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s 162;

[6] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 249

[7] Elka, ZT, Posłowie do pamiętników "Buńki", "Gazeta Krakowska" 1982 nr 137 s. 4;

[8] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 250

[9] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 284;

[10] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 255

[11] Tuszyński Waldemar, Kobuszewski Bogdan, Udział partyzantów i ludności cywilnej w ofensywie Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1965 nr. 1/2 s. 229;

[12] Archiwum Państwowe w Krakowie, Dziennik czynności i spraw [Żelbetu];

[13] Inspektor "Kedywu" przewodniczącym Zarządu, "Dziennik Polski" 1990 nr 153 s. 2;

[14] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 299

[15] Inspektor "Kedywu" przewodniczącym Zarządu, "Dziennik Polski" 1990 nr 153 s. 2;

[16] Pamięć dla bohaterów, "Dziennik Polski" 1990 nr 160 s. 1;

[17] Nareszcie. Nominacje oficerskie, "Informator nr 14 ŚZŻAK Inspektorat "Maria", s. 11;