Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KEWITSCH

KEWITSCH.        
W stopniu pułkownika był drugim z kolei szefem sztabu operacyjnego Dowództwa Okręgu Wojskowego Kraków1. Dowodził w imieniu gen. Lista Okręgiem2.        
Radziwończyk Kazimierz, Plany polityczne III Rzeszy wobec Polski i ich realizacja w okresie od 1 września 1939 r., Najnowsze Dzieje Polski 1968 nr 12 s. 20;


1 Radziwończyk Kazimierz, Plany polityczne III Rzeszy wobec Polski i ich realizacja w okresie od 1 września 1939 r., Najnowsze Dzieje Polski 1968 nr 12 s. 20;

2 Radziwończyk Kazimierz, Plany polityczne III Rzeszy wobec Polski i ich realizacja w okresie od 1 września 1939 r., Najnowsze Dzieje Polski 1968 nr 12 s. 20;