Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KIELOCH Jan

Kieloch Jan, od 15 maja 1943 r. do 15 lipca 1957 r. służył w ludowym Wojsku Polskim, 15 lipca 1957 r. wstąpił do służby w MO, w 1968 r. w stopniu majora był Zastępcą Dowódcy ZOMO KWMO Kraków. Odznaczony: Srebrnym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (31.07.1946), Srebrnym (12.10.1953) i Brązowym (12.10.1952) Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz ośmioma medalami polskimi i sowieckimi. W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;