Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KISIEL Roman

Kisiel Roman Dźwignia, (1916 - ?) - członek Batalionów Chłopskich, więzień polityczny PRL.        
Urodzony 1 lipca 1916 r. w Bystrowicach, pow. Jarosław. Syn Walentego i Marii Nizioł (rolników). Nie ukończył szkoły powszechnej. Pracował jako sprzedawca. W 1938 r. założył własny sklep towarów mieszanych. Jeszcze przed wojną wstąpił do Stronnictwa Ludowego. Został wybrany na stanowisko wiceprezesa Powiatowego Zarządu Stronnictwa Ludowego w Przemyślu. W czerwcu 1940 r. przyjął ofertę wybitnego działacza ruchu ludowego Piotra Świetlika i przystąpił do organizowania na terenie powiatu przemyskiego trójek politycznych Stronnictwa Ludowego Roch. W 1942 r. objął stanowisko komendanta Obwodu Przemyskiego Batalionów Chłopskich i stanowisko to piastował do końca okupacji niemieckiej. Po wojnie zaangażował się w działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pełnił funkcję prezesa Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Przemyślu. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Nie postawiono mu żadnych zarzutów. Po tym incydencie wyjechał do Wrocławia. W 1949 r. wrócił do Przemyśla. W marcu 1950 r. założył organizację Polskie Powstańcze Siły Zbrojne, której został komendantem. Aresztowano go. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 1952 r. został skazany na karę śmierci, zmienioną wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z dnia 8września 1953 r. na karę 15 lat pozbawienia wolności.        
AIPNRz, sygn. 05/55 Charakterystyka nr 35 Tajnej organizacji pod nazwą Polskie Powstańcze Siły Zbrojne pod t-twem Kisiel Romana, k. 2-3, Kwestionariusz osobowy;