Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KLEMENSIEWICZ Zygmunt

KLEMENSIEWICZ Zygmunt.        
Miał stopień naukowy doktora1. Był dyrektorem Ubezpieczalni Społecznej2. Działał w Polskim Czerwonym Krzyżu w Krakowie3. Od października 1939 r. do 1942 r. pełnił obowiązki przewodniczącego zarządu Sekcji Opieki nad Więźniami Patronat Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie4. Został aresztowany jako zakładnik 19 listopada 1939 r5. Zwolniono go6. Wybrano go prezesem Rady Głównej Opiekuńczej (?)7. Po raz drugi został aresztowany około 20 grudnia 1941 r8. Zatrzymano go z powodu zaangażowania się w akcję sprzedaży obrączek i krzyżyków na rzecz Sekcji Opieki nad Więźniami Patronat Polskiego Czerwonego Krzyża9. 23 grudnia 1941 r. był przesłuchiwany na ul. Pomorskiej 2 i został zwolniony10. Pośredniczył w nielegalnym przekazywaniu funduszy z Delegatury Rządu dla Sekcji Opieki nad Więźniami Patronat Polskiego Czerwonego Krzyża11. Prowadził wymagające kontaktowania się z Radą Główną Opiekuńczą sprawy legalnych dotacji legalnych12. Współpracował z Teresą Lasocką i Adamem Rysiewiczem w akcji pomocy więźniom KL Auschwitz13. Dostarczał materiały przekazywane z KL Auschwitz odpowiednim komórkom ugrupowań politycznych i wojskowych14.        
Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 197; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 339, 343, 344; Kłodziński Stanisław, Raport komórki więziennej Delegatury Rządu z 1944 roku o Pawiaku, Oświęcimiu ..., Najnowsze Dzieje Polski 1968 nr 12 s. 189; Teter Lucjan, Polski Czerwony Krzyż w Okręgu Krakowskim w latach 1939 1948, Wojskowy Przegląd Historyczny 1974 nr 2 s. 708; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;


1 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;

2 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;

3 Teter Lucjan, Polski Czerwony Krzyż w Okręgu Krakowskim w latach 1939 1948, Wojskowy Przegląd Historyczny 1974 nr 2 s. 708;

4 Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 343;

5 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;

6 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;

7 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;

8 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;

9 Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 344;

10 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;

11 Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 339;

12 Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 344;

13 Kłodziński Stanisław, Raport komórki więziennej Delegatury Rządu z 1944 roku o Pawiaku, Oświęcimiu ..., Najnowsze Dzieje Polski 1968 nr 12 s. 189;

14 Kłodziński Stanisław, Raport komórki więziennej Delegatury Rządu z 1944 roku o Pawiaku, Oświęcimiu ..., Najnowsze Dzieje Polski 1968 nr 12 s. 189;