Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KLINICKI Maksymialian

KLINICKI Maksymialian Wierzba, (1916 - 1984) - oficer Wojska Polskiego.        
Urodzony 13 stycznia 1916 w Brodnicy1. We wrześniu 1939 r. był żołnierzem 4. Dywizji Piechoty2. Brał udział w obronie Przemyśla3. Przeszedł na Węgry, gdzie został internowany4. Zbiegł5. Przedostał się na Bliski Wschód6. Od maja 1940 r. służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich w Syrii7. Brał udział w walkach o Tobruk i Ghazalę8. Ukończył Szkołę Podchorążych9. Mianowany na stopień podporucznika10. We Włoszech został przeszkolony w dywersji11. 14 lutego 1944 r. zaprzysiężono go na rotę Armii Krajowej12. Został zrzucony 30 maja 1944 r.13 na placówkę Paszkot 1 7 km na północ od Łańcuta14. 15 lipca 1944 r. przydzielono go do krakowskiego Kedywu Armii Krajowej15. Początkowo był fryzjerem w oddziale Grom16. 31 lipca 1944 r. objął stanowisko dowódcy oddziału Grom17. Od sierpnia 1944 r. był dowódcą 3. kompanii Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała18. Dowodził oddziałem Grom-Skok w bitwie pod Goszczą19. Pełnił obowiązki dowódcy Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała20. 28 sierpnia 1944 r. przyjął do swojej 3. kompanii Skok-Grom w Sadkach Klaję J. i Nitzschkego K., którzy odeszli z Błyskawicy21. W grudniu 1944 r. po rozformowaniu Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała objął dowództwo oddziału Błyskawica22. Zachorował i został przewieziony do Maszyc, gdzie przetrwał do wkroczenia Rosjan23. W 1945 r. był zastępcą dowódcy Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała24. Otrzymał pismo od NN Tura informujące o go niesubordynacji NN Sowy25.        
Zmarł 11 grudnia 1984 r. w Brodnicy26.        
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy (nr 1354227), trzykrotnie Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami28.        
Nitzschke Konrad, Wspomnienia z AK (oprac. Do druku Zbigniew Labe), Okruchy Wspomnień z lat walki i martyrologii AK, ŚZŻAK Oddział Kraków Wschód nr 29, s. 69; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 222, 237, 291; Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, Informator światowego Związku Żołnierzy AK 1995, s. 18; Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 173, 219, 336; Ważniewski W., Walki partyzanckie nad Nidą 1939 1945, Warszawa 1969, s. 285;


1 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

2 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

3 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

4 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

5 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

6 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

7 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

8 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

9 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

10 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 219;

11 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

12 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

13 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

14 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 173;

15 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 222;

16 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 237;

17 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 237;

18 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

19 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 219;

20 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

21 Nitzschke Konrad, Wspomnienia z AK (oprac. Do druku Zbigniew Labe), "Okruchy Wspomnień z lat walki i martyrologii AK", ŚZŻAK Oddział Kraków Wschód nr 29, s. 69;

22 Nitzschke Konrad, Wspomnienia z AK (oprac. Do druku Zbigniew Labe), "Okruchy Wspomnień z lat walki i martyrologii AK", ŚZŻAK Oddział Kraków Wschód nr 29, s. 69;

23 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 291;

24 Ważniewski W., Walki partyzanckie nad Nidą 1939 1945, Warszawa 1969, s. 285;

25 Ważniewski W., Walki partyzanckie nad Nidą 1939 1945, Warszawa 1969, s. 285;

26 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;

27 Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, Informator światowego Związku Żołnierzy AK 1995, s. 18;

28 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 336;