Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOŁODZIEJ Konstanty

Kołodziej Konstanty, od czerwca 1943 r. do sierpnia 1944 r. należał do BCh, 18 czerwca 1957 r. wstąpił do służby w MO, w 1968 r. starszy sierżant Referent Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej d/w PG KDMO Zwierzyniec. Odznaczony: resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (20.06.1967).        
[IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;