Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOMOROWSKI Bronisław

KOMOROWSKI Bronisław (1923? - ?) członek antyniemieckiej konspiracji.        
Urodzony ok. 1925 r1. Syn Juliusza2. Miał brata Zygmunta (ur. ok. 1923 r., żołnierza Armii Krajowej, profesora socjologii) 3. Wychował się na Litwie Kowieńskiej4. Od jesieni 1939 r. mieszkał w Wilnie5. Po wkroczeniu Niemców do Wilna w 1941 r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej kierowanej przez NN Zagłobę” 6. Wsypany przez NN Zagłobę” został aresztowany. Był torturowany w czasie śledztwa. Nikogo nie wydał.        
Zamordowano go w Ponarach 7).        
Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;


1 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

2 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

3 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

4 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

5 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

6 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

7 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;