Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOMOROWSKI Zygmunt

KOMOROWSKI Zygmunt (1923? - ?) żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony ok. 1923 r1. Syn Juliusza2. Miał brata Bronisława (ur. ok. 1925 r., uczestnika antyniemieckiej konspiracji w Wilnie, zamordowanego w Ponarach) 3. Wychował się na Litwie Kowieńskiej4. Od jesieni 1939 r. mieszkał w Wilnie5. Po wkroczeniu Niemców do Wilna w 1941 r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej kierowanej przez NN Zagłobę” 6. Po rozbiciu organizacji przeszedł do partyzantki7. Był żołnierzem VI Brygady Wileńskiej Armii Krajowej8. W 1944 r. został aresztowany przez NKWD9. Prowadzonego ulicami Wilna do więzienia zauważyła matka i za łapówkę załatwiła przydzielenie go do grupy młodzieży przewidzianej do wcielenia do ludowego Wojska Polskiego10. Dotarł do Łaby11. Został mianowany podporucznikiem12. Po demobilizacji podjął studia13. Odmówił wstąpienia do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej14. Był profesorem socjologii Afryki15.        
Odznaczony Krzyżem Walecznych (za walki w 1945 r. 16).        
Był żonaty, miał syna Bronisława (marszałka Sejmu III RP17).        
Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;


1 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

2 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

3 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

4 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

5 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

6 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

7 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

8 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

9 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

10 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

11 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

12 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

13 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

14 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

15 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

16 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;

17 Strzembosz Tomasz, Historia Zygmunt Komorowskiego, Gazeta Wyborcza 2010 z 2 lipca;