Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KORBOŃSKA Zofia

KORBOŃSKA Zofia (1915-2010) żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzona w 1915 r. Była łączniczką Kierownictwa Walki Cywilnej. Brała udział w powstaniu warszawskim 1944 r. W 1945 r. była więziona przez NKWD. Wydostała się z Polski. Pracowała w rozgłośni radiowej Głos Ameryki. Należała do kierownictwa organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Była współzałożycielką Fundacji im. Stefana Korbońskiego.        
Zmarła 16 sierpnia 2010 r.        
Odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia         Polski, Honorowa Obywatelka Miasta Stołecznego Warszawy.        
Zamężna ze Stefanem (ostatnim Delegatem Rządu na Kraj).        
Nekrolog Zofii Korbońskiej, Gazeta Wyborcza z 20 sierpnia 2010 r., s. 3;