Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KORBUTTOWA Ludmiła

KORBUTTOWA Ludmiła, Doktorowa, Grenada, Katarzyna, Ludmiła, (1882 - 1943) - żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzona 12 listopada 1882 r1. Z domu Jakubowska2. Miała rodzeństwo: Anielę (aresztowaną 25 lipca 1943 r. na Woli Justowskiej, wywiezioną do KL Auschwitz3), Jadwigę (aresztowaną 25 lipca 1943 r. na Woli Justowskiej, wywiezioną do KL Auschwitz4), Cezarego (zastrzelonego 25 lipca 1943 r. na Woli Justowskiej5) i Stanisława (aresztowanego 25 lipca 1943 r. na Woli Justowskiej, wywiezionego do KL Auschwitz6). Mianowana podporucznikiem7. Od 1938 r. działała w Stronnictwie Demokratycznym8. Od października 1939 r. należała do Organizacji Orła Białego9. Jesienią 1939 r. urządziła w swoim domu powielarnię ulotek przekształconą następnie w drukarnię Organizacji Orła Białego i Stronnictwa Demokratycznego10. Przeszła do Związku Odwetu Okręgu Kraków Związku Walki Zbrojnej11. Współpracowała w organizowaniu w fabryce Zieleniewskich przy ul. Grzegórzeckiej 69 drukarni dla celów konspiracji wojskowej12. Pracowała w zespole redakcyjnym konspiracyjnego Dziennika Polskiego13 drukowanego u niej w domu14. Była kierowniczką propagandy w dowództwie Związku Odwetu Kraków-Miasto w grupie Elzet15. Potem w III Odcinku Obwodu Kraków-Miasto Związku Walki Zbrojnej16. W latach 1940-42 prowadziła wykłady z wychowania obywatelskiego w ramach szkolenia wojskowego kobiet17. W połowie 1941 r. przedstawiono ją do odznaczenia Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami18. Wiosną 1942 r. była wnioskowana o odznaczenie Krzyżem Walecznych19. 25 lipca 1943 r. została aresztowana na Woli Justowskiej wraz z rodzeństwem Anielą, Jadwigą i Stanisławem Jakubowskimi20. Podczas rewizji gestapo wykryło drukarnię21. Dom został spalony22. Była przesłuchiwana w siedzibie krakowskiej gestapo przy ul. Pomorskiej 223. Osadzono ją w więzieniu Montelupich24. Została wywieziona 1 października 1943 r. do KL Auschwitz i oznaczona numerem 6357025.        
Zginęła 27 grudnia 1943 r. w KL Auschwitz26.        
Była wdową po lekarzu kolejowym27.        
Bąk Józef, Kupracz Jan, Uchronić od zapomnienia, W marszu 1939-1945 nr 5, s. 11; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s 182; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;


1 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

2 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

3 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

4 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

5 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

6 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

7 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

8 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

9 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

10 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

11 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

12 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

13 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

14 Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s 182;

15 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

16 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

17 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

18 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

19 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

20 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

21 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

22 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

23 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

24 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

25 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

26 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 197;

27 Bąk Józef, Kupracz Jan, Uchronić od zapomnienia, "W marszu 1939-1945" nr 5, s. 11;