Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KORFEL Franciszek

Korfel Franciszek Franciszek.        
Przed wojną służył w 20. pułku piechoty1. Był dowódcą pododcinka A Odcinka I „Żelbet Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej2. W 1943 r. został zdekonspirowany3. Wyjechał z Krakowa4. Po wojnie mieszkał w Kanadzie5.


1 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

2 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

3 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

4 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

5 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;