Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KORZENIOWSKI Stanisław

KORZENIOWSKI Stanisław Wilga, (? - 1944) - żołnierz Armii Krajowej.        
Należał do Grupy Lipowica1. Kierował w oddziale sekcją, w której przejściowo lokowano ludzi nowo przyjętych nie mających konkretnego przydziału2. W drugiej połowie 1943 r. przeszedł do Kedywu3. Był zastępcą komendanta Kedywu Obwodu Przemyśl Armii Krajowej4.        
Poległ 2 czerwca 1944 r. podczas akcji dywersyjnej w Kosienicach pow. Przemyśl5.        
Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, W marszu 1939-1945 nr 10, s. 87, 90;Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 90;


1 Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, "W marszu 1939-1945" nr 10, s. 87;

2 Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, "W marszu 1939-1945" nr 10, s. 87;

3 Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, "W marszu 1939-1945" nr 10, s. 90;

4 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 90;

5 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 90;