Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOSTKA Stanisław

KOSTKA Stanisław Aleksander, Dąbrowa, Pstrowski, (1924 - ) - żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 11 października 1924 r. w Przemyślu1. Syn Wilhelma2 i Barbary (aresztowanej przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie za działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość w 1946 r.)3. Miał brata Bogusława (zamieszkałego w Starachowicach)4. Szkołę powszechną i dwie klasy gimnazjum ukończył w Kępnie5. Od 15 grudnia 1939 r. współorganizował konspiracyjną grupę Lipowica6. Był komendantem konspiracyjnej grupy Lipowica na Zasaniu w Przemyślu7. W kwietniu 1941 r. podporządkował się Polskiej Organizacji Zbrojnej8. W lipcu9 (lub w listopadzie10) 1942 r. przeszedł do Armii Krajowej. 27 lipca 1942 r. był świadkiem starcia na przemyskim moście patroli Wehrmachtu i SS w obronie tamtejszego getta11. Kierował komórką legalizacyjną Podokręgu Rzeszowskiego Armii Krajowej krypt. Karta II12. W 1943 r. rozbity został dowodzony przez niego dywersyjno-wywiadowczy oddział dyspozycyjny krypt. DW Komendy Obwodu Przemyśl Armii Krajowej13. Po rozbiciu DW przebywał na Winnej Górze w domu W. Fronczak14. Z częścią swych podkomendnych podporządkował się wówczas Z. Zawile15. Do wiosny 1943 r. kierował komórką N w Przemyślu16. Został przydzielony do krośnieńskiego Kedywu Armii Krajowej17. Był kapralem podchorążym18. Od wiosny 1943 r. należał do redakcji Placówki19. Wiosną 1943 r. został dowódcą drużyny, potem plutonu, w OP „Żuawów20. 5 sierpnia 1943 r. brał udział w rozbiciu więzienia w Jaśle21. Za udział w rozbiciu jasielskiego więzienia przedstawiono go do odznaczenia22. 2 października 1943 r. wchodził w skład oddziału Kedywu krośnieńskiego, który po raz drugi zabrał broń z majątku Bratkówka23. Był adiutantem Zenona Soboty24. Przybył do Krakowa z jego zespołem25. W maju 1944 r. ochraniał spotkanie Zenona Soboty z Jerzym Sypniewskim na Czerwonym Prądniku26. 26 maja 1944 r. brał udział w strzelaninie na ul. Mogilskiej w Krakowie, w czasie nieudanej próby odbicia jednego z więźniów gestapo27. 10 czerwca 1944 r. dowodził konwojem wiozącym broń z Krakowa dla Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej28. Mianowany podporucznikiem29. Kierował komórką legalizacyjną Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Kraków30. W latach 1945-1946 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim31. W marcu 1946 r. został aresztowany w związku z aresztowaniami wśród członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość razem z F. Mizią32. Wg jego Kwestionariusza informatora miało to miejsce w 1947 r.33. W 1949 r. zwolniono go z więzienia34. Od 1949 r. pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Błotnica35. Od 1950 r. był zatrudniony w fabryce zabawek w Gliwicach36. W 1954 r. przeprowadził się Rabki-Słone 7337. Był artystą-malarzem38. 27 kwietnia 1954 r. został zwerbowany na zasadzie dobrowolności przez Władysława Słoninę39, który odwiedził go w domu pod pozorem zlecenia renowacji obrazów, a po wyjściu Anny Kostki z pokoju powiedział, że jest z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i umówił się z nim na godzinę 20,00 w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu40. Dał mu 50 zł na koszty podróży41. W Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego przesłuchał go na temat działalności w Armii Krajowej, Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość i próby wstąpienia do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej42. Oświadczył wówczas, że jest lojalnym obywatelem, który chce zmazać swoje stare winy43. Własnoręcznie napisał zobowiązanie do współpracy44. Nadano mu pseudonim Pstrowski 45. Miał rozpracowywać środowisko byłych żołnierzy Armii Krajowej i członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość46 oraz pracowników Powiatowej Rady Narodowej w Rabce47. 16 lipca 1955 r. funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego uznali, że nie ma on dostępu do interesujących ich środowisk48. Systematycznie odmawiał współpracy, nie przychodził na spotkania, twierdził, że spotkania ujemnie na niego wpływają. Postanowiono wyeliminować go z agentury i rozpracowywać przez Franciszka Moryla jako członka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość49. Zmienił nazwisko na dwuczłonowe: Dąbrowa-Kostka. Jego teczkę personalną wypożyczył 7 listopada 1974 r. podporucznik W. Nitka. Zwrócił ją 20 grudnia 1974 r50. 26 marca 1993 r. został awansowany na stopień majora51.        
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari (nr 13078)52.        
Był żonaty z Anną53.        
IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander; Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym (m.in. Huchli); Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, Wojskowy Przegląd Historyczny 1987 nr 2 s. 342, 345; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Otwórz woła cię naczelnik, Kierunki 1971 nr 21 s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 143; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971s. 239, 248; Jankowski Stanisław Maria, Kapitan Battel mówi halt, Echo Krakowa 1992 nr 156 s. 2; Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1987, s. 160, 166; Kasztan Edward, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, Wojskowy Przegląd Historyczny 1963 nr 2 s. 350; Lewandowska Stanisława, Kryptonim Legalizacja 1939 - 1945, Warszawa 1984, s. 212; Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, W marszu 1939-1945 nr 10, s. 89; Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s . 205; Nareszcie. Nominacje oficerskie, Informator nr 14 ŚZŻAK Inspektorat Maria, s. 11; Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, Informator światowego Związku Żołnierzy AK 1995, s. 18; Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5; Rudak Julian, Jeszcze o działalności Przemyskiego Obwodu AK, Wojskowy Przegląd Historyczny 1987 nr 2 s. 334; Sławian-Orliński Zbigniew, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, Wojskowy Przegląd Historyczny 1964 nr 1 s. 149; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I, Warszawa 1988, s. 283;


1 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 3, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

2 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 3, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

3 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 4, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

4 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 4, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

5 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 3, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

6 Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 2 s. 342;

7 Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I, Warszawa 1988, s. 283;

8 Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 2 s. 342;

9 Rudak Julian, Jeszcze o działalności Przemyskiego Obwodu AK, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 2 s. 334;

10 Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 2 s. 342;

11 Jankowski Stanisław Maria, Kapitan Battel mówi halt, "Echo Krakowa" 1992 nr 156 s. 2;

12 Lewandowska Stanisława, Kryptonim "Legalizacja" 1939 - 1945, Warszawa 1984, s. 212;

13 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Otwórz woła cię naczelnik, "Kierunki" 1971 nr 21 s. 10;

14 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Otwórz woła cię naczelnik, "Kierunki" 1971 nr 21 s. 10;

15 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Otwórz woła cię naczelnik, "Kierunki" 1971 nr 21 s. 10;

16 Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s . 205;

17 Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 2 s. 345;

18 Sławian-Orliński Zbigniew, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1964 nr 1 s. 149;

19 Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, "W marszu 1939-1945" nr 10, s. 89;

20 Sławian-Orliński Zbigniew, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1964 nr 1 s. 149;

21 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971s. 239;

22 Kasztan Edward, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1963 nr 2 s. 350;

23 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971s. 248;

24 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

25 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

26 Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1987, s. 160;

27 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 143;

28 Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1987, s. 166;

29 Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, Informator światowego Związku Żołnierzy AK 1995, s. 18;

30 Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym (m.in.. Huchli), s. 9;

31 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 3, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

32 Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym (m.in.. Huchli), s. 9;

33 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 3, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

34 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 3, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

35 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 3, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

36 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 3, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

37 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 3, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

38 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 3, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

39 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 4, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;

40 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 6, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

41 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 6, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

42 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 6, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

43 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 7, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

44 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 7, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

45 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 7, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

46 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 7, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

47 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 8, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

48 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 9, Postanowienie o przesłaniu teczki personalnej, 16 lipca 1955 r.;

49 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 10, Postanowienie o przesłaniu teczki personalnej, 18 lutego 1956 r.;

50 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 13, Karta udostępniania akt, 7 listopada 1974 r.;

51 Nareszcie. Nominacje oficerskie, "Informator nr 14 ŚZŻAK Inspektorat "Maria", s. 11;

52 Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, Informator światowego Związku Żołnierzy AK 1995, s. 18;

53 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 4, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;