Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOTUCHA

KOTUCHA-KOTECKI Paweł, Paweł” (? - ?) - żołnierz Armii Krajowej.        
Awansowany na stopień porucznika1. Od 1939 r. był dowódcą Placówki Organizacji Orła Białego w Brzezince2. Przeszedł do Związku Walki Zbrojnej3. Był dowódcą Placówki Związku Walki Zbrojnej Libiąż4. W 1943 r. przeniesiono go do Kedywu Kraków-Południe Armii Krajowej Szerszeń”5. W czerwcu 1944 r. został adiutantem 3. pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej6. Przebywał w oddziale Harnaś”7.        
Szewera Tadeusz, Niech wiatr ją poniesie..., Łódź 1975, s. 498; Wira Kazimierz, Przyczynek do dziejów współpracy polskich i radzieckich partyzantów, Wojskowy Przegląd Historyczny 1969 nr 1, s. 508;


1 Wira Kazimierz, Przyczynek do dziejów współpracy polskich i radzieckich partyzantów, Wojskowy Przegląd Historyczny 1969 nr 1, s. 508

2 Szewera Tadeusz, Niech wiatr ją poniesie..., Łódź 1975, s. 498

3 Szewera Tadeusz, Niech wiatr ją poniesie..., Łódź 1975, s. 498

4 Szewera Tadeusz, Niech wiatr ją poniesie..., Łódź 1975, s. 498

5 Szewera Tadeusz, Niech wiatr ją poniesie..., Łódź 1975, s. 498

6 Szewera Tadeusz, Niech wiatr ją poniesie..., Łódź 1975, s. 498

7 Szewera Tadeusz, Niech wiatr ją poniesie..., Łódź 1975, s. 498