Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOTYNIA Zbigniew

KOTYNIA Zbigniew.        
Urodzony około 1923 r. Był żołnierzem Armii Krajowej. Ukończył studia. Był inżynierem budownictwa. Pracował na stanowisku kierownika pracowni konstrukcyjnej Biura Projektów Przemysłu Naftowego Bipronaft w Krakowie.        
Zmarł 11 lipca 2011r., został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Był żonaty, miał córkę i syna.        
Nekrolog Zbigniewa Kotyni, Gazeta Wyborcza z 15 lipca 2011, s. 8;