Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOTYZA Jan

KOTYZA Jan Wiktor (1909-1991), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 7 stycznia 1909 r. w Bieńczycach. Miał wyższe wykształcenie. Był drugim z kolei Komendant Obwodu Kraków Batalionów Chłopskich. Współredagował Chłopską Drogę”. Prowadził tajne nauczanie. Miał stopień majora. Dowodził batalionem Pająk. Po zakończeniu akcji scaleniowej był zastępca komendanta Obwodu Kraków-Powiat Armii Krajowej. Po wojnie pracował w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Był prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Po 1980 r. został członkiem Zarządu Klubu Batalionów Chłopskich Solidarność”. Był wiceprezesem Zarządu Głównego Małopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.        
Zmarł 30 kwietnia 1991 r.        
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Pro Ecclesia et Pontifice, Krzyżem Partyzanckim.        
Fedorowicz Tadeusz, Cena wolności, Kraków 1975, s. 150; Nekrolog Jana Kotyzy, Dziennik Polski 1991 nr 102 s. 7; Nekrolog Jana Kotyzy, Dziennik Polski 1991 nr 103 s. 9;