Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOWALCZYK Henryk

KOWALCZYK Henryk (? - ?) - żołnierz Armii Krajowej.        
Był inżynierem1. W 1939 r. był współzałożycielem tajnej organizacji w fabryce Kabel2. Podporządkował się Związkowi Walki Zbrojnej3. Przydzielono go do Związku Odwetu4. Zorganizował siatkę sabotażowo-dywersyjną na terenie Kablwerk Krakau5.        
Dąbrowa-Kostka St., Sabotaż i dywersja, Kierunki 1970 nr 38 s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 38; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 40;


1 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 38;

2 Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 40;

3 Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 40;

4 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 38;

5 Dąbrowa-Kostka St., Sabotaż i dywersja, Kierunki 1970 nr 38 s. 10;