Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOZŁOWSKI Karol

KOZŁOWSKI Karol Janosik, „Ślimak, (1922 - ?) - żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony w 1922 r1. Mieszkał we Wrocance2. W drugiej połowie 1943 r. walczył w oddziale OP-11 dowodzonym przez J. Czuchrę3. Należał do oddziału dowodzonego przez F. Kochana4. 14 lipca 1944 r. brał udział w akcji na kasę w kopalni ropy naftowej w Równem5. 21 lipca 1944 r. w stopniu strzelca brał udział w akcji na Iwonicz Zdrój6. 1 sierpnia 1944 r. dowodził akcją dwu drużyn z oddziału F. Kochana na szosie Chorkówka-Kobylany, w czasie której rozbito transport z zaopatrzeniem dla pułku Wehrmachtu kwaterującego w Kobylanach i Łękach Dukielskich7.29 lipca 1944 r. dowodził patrolem w ataku na batalion SS kwaterujący we dworze w Chorkówce8. W sierpniu 1944 r. wyróżnił się w akcjach dywersyjnych. 26 sierpnia 1944 r. dowodzony przez niego patrol z kompanii W. Barana brał udział w likwidacji agenta kontrwywiadu bazy Luftwaffe w Krosnie oraz agentów i konfidentów Gestapo usiłujących ewakuować się z terenu krośnieńskiego razem z władzami niemieckimi9. Był słuchaczem podchorążówki Kedywu10. Po wkroczeniu Sowietów w drugiej połowie 1944 r. został wywieziony do łagrów Jegolsk, Ustie i Waldłagier11. Wrócił w 1947 r12.        
Garbacz Dionizy, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 200; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 143, 299, 302, 307; Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe Pelargonia, Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3/19, s. 15;


1 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe "Pelargonia", Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3/19, s. 15;

2 Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe "Pelargonia", Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno 1999 nr 3/19, s. 15;

3 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 143;

4 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 299;

5 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 299;

6 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 302;

7 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 302;

8 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 307;

9 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 318;

10 Garbacz Dionizy, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 200;

11 Garbacz Dionizy, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 200;

12 Garbacz Dionizy, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 200;