Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOZERA Franciszek

Kozera Franciszek Karb, Karp, (1912 - ?) oficer Armii Krajowej.        
Urodzony 2 listopada 1912 w Marszowicach. Maturę zdał w Gdyni. W 1936 r. po ukończeniu szkoły podchorążych w Grudziądzu został mianowany podporucznikiem. Do połowy 1939 r. pracował w porcie, potem w biurze celnym w Gdyni. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. został ranny. Od wiosny 1940 r. był komendantem Placówki Lilia Luborzyca Związku Walki Zbrojnej. Dowodził oddziałem partyzanckim w rejonie Luborzycy. W kwietniu 1944 r. został oddelegowany przez Inspektora Miechowskiego Armii Krajowej do Batalionów Chłopskich. Był zastępcą Inspektora Miechowskiego Batalionów Chłopskich i współredaktorem pisma Odwet. 26 lipca 1944 r. dowodził oddziałem, który przeprowadził akcję na posterunek policji w Kocmyrzowie. Należał komisji śledczej powołanej 25 września 1944 r. w sprawie zamachu na Szymona Dudka. Wojnę zakończył w stopniu majora. Po 1945 r. mieszkał w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 77. Pracował w Urzędzie Celnym.        
IPN Kr 010/8160 t. 2, Teczka kontrolna agenturalnego rozpracowania Adamczyk Walenty, s. 12; IPN Kr 010/8160 t. 1 Teczka kontrolna agenturalnego rozpracowania Adamczyk Walenty, s. 132 protokół przesłuchania Adamczyk Heleny 19 października 1950 r.; Adamczyk Walenty, Ocena książki Józefa Guzika Racławickie wyzwania, Zeszyty Historyczne ZW ZBOWiD w Krakowie 1988 nr 3 s. 30, 42; Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 31; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986 s. 160; Łuczywo Tadeusz, Prześlica Zygmunt, Kowal Jan, Gwoli prawdzie historycznej, Za Wolność i Lud 1985 nr 9 s. 7; Stefański Leopold, Zapamiętałem te dwie daty, Za Wolność i Lud 1989 nr 22 s. 8; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 1945, Warszawa 1969, s. 294;