Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KOZUBEK Anna

KOZUBEK Anna Hanka (1917 - ?) żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzona 4 listopada 1917 r. we Lwowie1. Córka Włodzimierza i Ewy2. Od 1941 r. należała do Związku Walki Zbrojnej3. Działała w Kedywie i 6. Dywizji Piechoty Armii Krajowej4. W 1994 r. mieszkała przy ul. Siemiradzkiego 19/4 w Krakowie5.        
Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r.;


1 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r.;

2 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r.;

3 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r.;

4 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r.;

5 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r.;