Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRACZKA Władysław

KRACZKA Władysław (1926 - ?).        
Urodzony 1 stycznia 1926 r. w Rusocicach. Syn Stanisława i Teresy. W latach 1933-1937 był uczniem szkoły powszechnej w Rusocicach. Od 1937 r. pracował w gospodarstwie rodziców. W latach 1940-1941 pracował w kamieniołomie. Od 1942 r. był pracownikiem krakowskiej firmy Skompskiego zajmującej się robotami drogowymi (19421944). Od 1945 r. był członkiem Polskiej Partii Robotniczej. 12 lutego 1945 r. rozpoczął służbę w oddziale ochrony Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. 24 marca 1946 r. został skierowany na IV kurs Szkoły Specjalnej Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Po jego ukończeniu 13 kwietnia 1946 r. został młodszym referentem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. 30 września 1947 r. awansowano go na stanowisko referenta Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. 1 października 1947 r. został referentem Referatu V Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. W 1947 r. awansowano go na stopień plutonowego. W 1949 r. awansowano go na stopień sierżanta. W 1950 r. został awansowany na stopień starszego sierżanta. 31 grudnia 1951 r. awansowano go na starszego referenta Referatu V. 1 maja 1952 r. został starszym referentem przy kierownictwie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. 1 maja 1952 r. skierowano go do RKPO Bezpieczeństwa Publicznego w Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Od 10 września 1952 do 11 lipca 1953 r. pozostawał w dyspozycji szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. W 1952 r. awansowano go na stopień chorążego. 1 września 1953 r. wyznaczono go na stanowisko starszego referenta Sekcji 8 Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Kraków Nowa Huta. 1 stycznia 1954 r. przeniesiono go na stanowisko zastępcy szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. Od 1 kwietnia 1955 r. pozostawał w dyspozycji kierownika Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Wg innych źródeł od 1 kwietnia 1955 r. był starszym instruktorem Sekcji 2 Wydziału Kadr i Szkolenia Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. 1 kwietnia 1956 r. został oficer szkoleniowcem Sekcji 2 Wydziału Kadr i Szkolenia Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Zwolniono go ze służby w związku z reorganizacją resortu 31 grudnia 1956 r. 15 stycznia 1957 r. został skierowany do odbycia praktyki zawodowej w Kopalni Węgla Kamiennego w Sierszy. Zakończył ją 1 czerwca 1957 r. Od 8 lipca 1957 r. był kursantem przysposobienia zawodowego w Zakładach Doskonalenia Rzemiosła w Olsztynie. Ponownie został przyjęty do służby w Milicji Obywatelskiej 21 marca 1959 r. i mianowany oficerem operacyjnym Wydziału II Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. 1 września 1959 r. został inspektorem Sekcji Kadr Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. W 1959 r. awansowano go na stopień porucznika Milicji Obywatelskiej. W 1963 r. ukończył Zawodowe Studium Administracyjne UJ. W latach 1965-1967 studiował na Wydziale Prawa UJ. 1 marca 1967 r. awansowano go na stanowisko starszego inspektora Sekcji Kadr Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Od 1 września 1967 r. był kierownikiem Cyklu Wyższej Oficerskiej Szkoły Milicji Obywatelskiej Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. W 1968 r. awansowano go na stopień majora Milicji Obywatelskiej. Od 5 do 24 maja 1969 r. odbył kurs kwalifikacyjnego dla nowoprzyjętych wykładowców szkół i ośrodków szkolenia Oficerskich Szkół Milicji Obywatelskiej w Łodzi. W 1972 r. ukończył dwuletnie studium o kierunku ekonomika przemysłu Wojewódzkim Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu przy Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie. 1 czerwca 1975 r. został kierownikiem Cyklu Ośrodka Szkolenia Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. 15 kwietnia 1976 r. został zwolniony ze służby.        
IPN Kr 0194/7542, Akta osobowe Władysława Kraczka; IPN Kr 0125/168, cz. 1: Referaty, sprawozdania 1961, k. 260, Protokół Komisji Skrutacyjnej OOP nr 5, 24 X 1961, Wypis: Delegaci wybrani na konferencję zakładową: Józef Karon (ur. 1913 w Sosnowcu), Władysław Kraczka (1 I 1926 w Rusocicach), Stanisław Radziejewski (ur. 1 XII 1925 w Oksie), Władysław Szul (ur. 1921 w Tarnopolu), Stanisław Żmudziński;