Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRUPA Józef

KRUPA Józef (1914 1957)        
Urodzony 6 lutego 1914 r. w Sułkowicach. Syn Jana. Ukończył siedem klas szkoły powszechnej. Był kowalem. W latach 1932-1939 był współorganizatorem i działaczem organizacji młodzieżowej Znicz (Wici) na terenie Sułkowic. Mieszkał przy ul. Limanowskiego w Krakowie. Studiował chemię (?). We wrześniu 1939 r. zakładał konspiracyjną grupę młodzieży wywodzącej się z Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, Czerwonego Harcerstwa, Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Żydów z Haszomer. W 1941 r. przekształciła się ona w organizację dywersyjną, która została wchłonięta przez Związek Walki Wyzwoleńczej, a później przez Polską Partię Robotniczą. 26 grudnia 1942 r. odbyło się u niego zebranie Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej. Organizował zbrojną grupę X Okręgu Krakowskiego Gwardii Ludowej. 20 lipca 1943 r. został aresztowany przez Gestapo. Osadzono go w więzieniu Montelupich. Został przeniesiony do KL Plaszow. W 1944 r. zbiegł z obozu. Od 15 lutego 1945 r. był buchalterem gospodarczym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Myślenicach w stopniu starszego sierżanta. Od 13 stycznia 1947 r. był zastępcą kierownika sekcji Konsumów w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. 1 maja 1949 r. został zastępcą Naczelnika Oddziału Konsumów w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. 1 grudnia 1949 r. awansował na stanowisko Naczelnika Oddziału Konsumów w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. 22 lipca 1952 r. został mianowany podporucznikiem bezpieczeństwa. 21 lipca 1954 r. awansowano go na stopień porucznika. 1 kwietnia 1955 r. został dyrektorem Przedsiębiorstwa Handlowego Konsum. Od 1956 r. był prezesem Zarządu Oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Kraków-Krowodrza. 31 grudnia 1956 r. został zwolniony ze służby.        
Zmarł 9 stycznia 1957 r.        
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Polski Ludowej, Odznaką Dziesięć Lat w Służbie Narodu.        
Był żonaty, miał dwoje dzieci.        
IPN Kraków, Karta ewidencyjna funkcjonariusza bezpieczeństwa publicznego; Epitafium o Józefie Krupa, W Marszu 1975 nr 2 s. 99; Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 65;