Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRYWAK Lucjan „MAZ”, „Mazur”.       
Syn Marii z d. Gozdawa-Godlewskiej
[1]. Mieszkał przy ul. Sebastiana 20 w Krakowie[2]. Należał do Szarych Szeregów[3]. Był współredaktorem „Na Ucho”[4]. Należał do redakcji „Z Trudu i Znoju” [5]. Współredagował „Bez Wędzidła” [6]. W 1943 r. był słuchaczem Szkoły Podchorążych Armii Krajowej, której zajęcia odbywały się przy Małym Rynku 5[7]. W stopniu plutonowego podchorążego dowodził III (lub IX[8]) plutonem 3. kompanii IV Odcinka „Wapno” Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej[9].        
IPN Kr 1/2158 Towpasz Włodzimierz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I, Warszawa 1988, s. 155; List elektroniczny Aleksandra Krywaka do redakcji portalu „Małopolska w II wojnie światowej” z 15 grudnia 2011 r.; Relacja Juliusza Jasieńskiego, zb. Teodora Gąsiorowskiego;[1]List elektroniczny Aleksandra Krywaka do redakcji portalu „Małopolska w II wojnie światowej” z 15 grudnia 2011 r.;

[2]IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 58;

[3]Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I, Warszawa 1988, s. 155;

[4]Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 234;

[5]Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 229;

[6]Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 233;

[7]IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 58;

[8]List elektroniczny Aleksandra Krywaka do redakcji portalu „Małopolska w II wojnie światowej” z 15 grudnia 2011 r.;

[9]Relacja Juliusza Jasieńskiego, zb. Teodora Gąsiorowskiego;