Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRZAN Zdzisław

KRZAN Zdzisław Hurikan.        
Urodzony 12 marca 1920 r. w Żębocinie. W 1936 r. wstąpił do Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich w Koninie. W 1937 r. skierowano go na przeszkolenie z bronią pancerną w Przemyślu, potem w Bydgoszczy. We wrześniu 1939 r. walczył w stopniu plutonowego. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 r. został internowany na Węgrzech. Zbiegł z miejsca internowania i przedostał się do Francji. Wiosną 1940 r. dostał się do niemieckiej niewoli. W kwietniu 1943 r. zbiegł. Przez Śląsk wrócił do Żębocina. Od maja 1943 r. dowodził drużyną w Armii Krajowej. W marcu 1944 r. przeszedł do Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Był instruktorem wojskowym. Nocą 2 na 3 kwietnia 1944 r. został uprowadzony przez patrol Armii Krajowej i zaginął bez wieści.        
Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 31;