Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRZYŻANOWSKI Stanisław

KRZYŻANOWSKI Stanisław Jordan.        
Należał do Batalionów Chłopskich w Obwodzie Miechów1. Był współredaktorem Odwetu2.        
Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s . 160;


1 Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s . 160

2 Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s . 160