Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRZYSZTOFOWICZ Klemens Jan

KRZYSZTOFOWICZ Klemens Jan (1921-2010) żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 16 czerwca 1921 r. we Lwowie. Miał brata. Po wojnie pracował w Krakowskich Zakładach Mięsnych. Organizował środowisko polskich Ormian.        
Zmarł 21 sierpnia 2010 w Krakowie, został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.        
Był żonaty miał zamężną córkę.        
Nekrolog Klemensa Jana Krzysztofowicza, Gazeta w Krakowie z 25 sierpnia 2010 r., s. 8;