Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KUŚNIERZ Jan

KUŚNIERZ Jan, Czarny, Janek, Szwarc (?-1942) - żołnierz Armii Krajowej.        
Pochodził z Zaolzia1. Przed wojną współpracował z II Oddziałem Sztabu Głównego2. Był szefem Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej3 na Śląsku Cieszyńskim4. Nakazał likwidację Wandy Ż5. Został ranny6. Ukrywał się w Suchej Beskidzkiej7. Na skutek wpadki Z. Kuśnierz został aresztowany w Suchej Beskidzkiej8. Był przesłuchiwany w siedzibie gestapo przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie wkrótce po aresztowaniu9.        
Powieszono go w publicznej egzekucji w lasku nad Olzą w Cieszynie10. Wg innych źródeł został rozstrzelany w KL Auschwitz 20 marca 1942 r11.        
Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 134, 135; Kurkiewicz Wanda, Za murami Monte, Kraków 1968, s. 163; Piątkowska Antonina, Wspomnienia oświęcimskie, Kraków 1977, s. 40;


1 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 134;

2 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 134;

3 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 134;

4 Piątkowska Antonina, Wspomnienia oświęcimskie, Kraków 1977, s. ;

5 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 134;

6 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 134;

7 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 134;

8 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 135;

9 Kurkiewicz Wanda, Za murami Monte, Kraków 1968, s. 163;

10 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 135;

11 Piątkowska Antonina, Wspomnienia oświęcimskie, Kraków 1977, s. ;