Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KUCZERENKO Olga A

KUCZERENKO Olga A.        
Była wywiadowczynią sowieckiej partyzantki. Została zrzucona 17 września 1944 r. w rejonie Miechowa z oddziałem Wasilczenki.        
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 188;