Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KUDŁEK Stanisław

Kudłek Stanisław ( 1926 - ?) żołnierz Armii Krajowej, członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.        
Urodzony 9 lipca 1926 r. w Czernichowie, pow. Kraków1. Syn Wincentego (murarza) i Marii z d. Cięzła (krawcowej) 2. Miał brata Józefa3. W latach 1939-1941 pracował w gospodarstwie rolnym w Czernichowie4. W 1941 r. pojął naukę tamtejszej szkole rolniczej5. W 1942 r. przeniósł się do szkoły handlowej, ukończył ją w 1944 r6. Był żołnierzem AK w oddziale Artura Korbela Bicz 7. Ukończył szkołę podoficerską w stopniu kaprala8. Brał udział w walkach zbrojnych i akcjach dywersyjnych9. Po rozbiciu oddziału jesienią 1944 r. w Zawadce przeszedł do oddziału Armii Ludowej Franciszka Martyny Wilk 10. Od 30 stycznia 1945 r. służył w plutonie ochrony Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie11. Brał udział w wielu wsypach12. 24 marca 1945 r. skierowano go na szkolenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi13. 30 marca 1945 r. został zwolniony ze służby w Milicji Obywatelskiej i przeniesiony do ludowego Wojska Polskiego14. Uczestniczył w zabójstwie Wojciecha Kiełkowicza Orlik 5 maja 1945 r. 15.        
AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław [fot.]; IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.;


1 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

2 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

3 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

4 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

5 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

6 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

7 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

8 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

9 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

10 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

11 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

12 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.;

13 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

14 AIPN Kr 057/903, Akta osobowe Kudłek Stanisław

15 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.;