Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KUHN Jan Stefan

Kuhn Jan Stefan.        
Był kupcem. Mieszkał przy ul. Sobieskiego 10 w Krakowie. We wrześniu 1939 r. dowodził Strażą Obywatelską w Krakowie. Urzędował wówczas w Pałacu Larischa przy pl. Wszystkich Świętych 8 w Krakowie. 20 października 1939 r. został powołany przez Komisarza Krakowa Ernsta Zörnera do Rady Przybocznej Miasta Krakowa. W latach 1945-1949 był aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.