Z Małopolska w II Wojnie Światowej


KULESZA Zygmunt „Włos”, (1899 – 1945) – żołnierz Armii Krajowej.       
Urodzony 22 czerwca 1899 r. w Pielgrzymowicach. W 1914 r. zabrany przez armię carską z podwodą. W 1916 r. zdezerterował. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1921 r. został zdemobilizowany w stopniu kaprala. Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego, później do Stronnictwa Ludowego. Był członkiem zarządu gminnego i radnym w Luborzycy. Od 1939 r. należał do Związku Walki Zbrojnej. Był rejonowym komendantem Kedywu. Dowodził grupą dywersyjną pozostającą pod wpływem Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej. Był komendantem gminnym Batalionów Chłopskich w Luborzycy. 17 maja 1943 r. został aresztowany w Pielgrzymowicach. Przewieziono go do siedziby gestapo w Miechowie. Został wywieziony do więzienia Montelupich w Krakowie. Osadzono go KL Auschwitz. Został przeniesiony dl KL Flossenburg.   
Zginął 11 lutego 1945 r. w marszu smierci z czasie ewakuacji KL Flossenburg.   
Był żonaty, miał syna Wiesława.           
Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 32; Michta Norbert, Ważniewski Władysław, Z dziejów PWOR w latach 1939 – 1945, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1973 nr 2 s. 181; 185; E-mail Janusza Konioczyka do Redakcji, 30 IX 2014 r.